همکاری با خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

موسسه كوثر هر ساله در پايان سال با راه اندازي بازار چه خيريه و با همكاري خيريه حضرت ابوالفضل مبالغ حاصل از فروش محصولات اين بازارچه كه توسط زبان اموزان تهيه ميشود،به اين خيريه تقديم مينمايد