آموزش زبان انگلیسی
Learning English

برگزار کننده آزمون بین المللی
TOEFL ITP
نماینده ETS GLOBAL در استان اصفهان

زبان آموزان در کلاسها ی کم جمعیت میتوانند براحتی صحبت کرده و همراه با روشهای جدید آموزشی و اساتید مجرب در دوره آموزش ، بهترین استفاده را ببرند .

در این دوران زبان آموزان با زبان محاوره آشنا می شوند و می توانند زبان فیلمهای انگلیسی را درک کنند.

ارائه زبان تخصصی رشته های فنی مهندسی ،پزشکی و علوم تربیتی مخصوص دانشجویان و متخصصان.

زبان آموزان در صورت قبولی در آزمون ورودی خود را برای آزمونهای TOEFL,IELTS آماده می کنند.

با استفاده از آزمایشگاه می توان مدت دو ماه توانایی صحبت کردن را بدست آورد (با امتحان ورودی).

آموختن قوائد انشا نویسی ، مقاله نویسی و توانایی نوشتن .

برای زبان آموزانی که قصد دارند دامنه لغات خود را افزایش دهند.

تدریس دروس تخصصی هتلداری و آشنایی با اطلاعات به روز توریسم.

برای ثبت نام در دوره های آموزش زبان انگلیسی مؤسسه کوثر، از طریق لینک زیر اقدام کنید. و یا از طریق صفحه تماس با ما به یکی از شعب ما مراجعه فرمایید.

آموزش زبان انگلیسی
Learning English

برگزار کننده آزمون بین المللی
TOEFL ITP
نماینده ETS GLOBAL در استان اصفهان

زبان آموزان در کلاسها ی کم جمعیت میتوانند براحتی صحبت کرده و همراه با روشهای جدید آموزشی و اساتید مجرب در دوره آموزش ، بهترین استفاده را ببرند .

در این دوران زبان آموزان با زبان محاوره آشنا می شوند و می توانند زبان فیلمهای انگلیسی را درک کنند.

ارائه زبان تخصصی رشته های فنی مهندسی ،پزشکی و علوم تربیتی مخصوص دانشجویان و متخصصان.

زبان آموزان در صورت قبولی در آزمون ورودی خود را برای آزمونهای TOEFL,IELTS آماده می کنند.

با استفاده از آزمایشگاه می توان مدت دو ماه توانایی صحبت کردن را بدست آورد (با امتحان ورودی).

آموختن قوائد انشا نویسی ، مقاله نویسی و توانایی نوشتن .

برای زبان آموزانی که قصد دارند دامنه لغات خود را افزایش دهند.

تدریس دروس تخصصی هتلداری و آشنایی با اطلاعات به روز توریسم.

برای ثبت نام در دوره های آموزش زبان انگلیسی مؤسسه کوثر، از طریق لینک زیر اقدام کنید. و یا از طریق صفحه تماس با ما به یکی از شعب ما مراجعه فرمایید.