همکاری با خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

موسسه كوثر هر ساله در پايان سال با راه اندازي بازار چه خيريه و با همكاري خيريه حضرت ابوالفضل مبالغ حاصل از فروش محصولات اين بازارچه كه توسط زبان اموزان تهيه ميشود،به اين خيريه تقديم مينمايد

همکاری با خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

موسسه كوثر هر ساله در پايان سال با راه اندازي بازار چه خيريه و با همكاري خيريه حضرت ابوالفضل مبالغ حاصل از فروش محصولات اين بازارچه كه توسط زبان اموزان تهيه ميشود،به اين خيريه تقديم مينمايد