زبان اسپانیولی
...

زبان اسپانیولی از نظر شاخه ی زبان زیر شاخه ی زبان های لاتینی است . و خویشاوندی نزدیکی با زبانهای ایتالیایی ،فرانسوی و پرتقالی و ………… دارد .

در کشور اسپانیا چهار زبان رسمی وجود دارد :

١

کاستیلی (آنچه به اسپانیولی در جهان معروف است )

٢

کاتالان (زبان مردم بندر بارسلونا)

۳

گالیسیایی (زبان مردم لاکرونیا)

۴

باسکی (زبان رایج در ایالات باسک)

موسسه آموزشی کوثر با برگزاری کلاسهای اسپانیولی در تمامی سطوح ،دارای امکانات مناسبی برای آموزش این زبان میباشد. دوره های عادی زبان اسپانیولی 12 ترم بوده و در سه سطح مبتدی ، متوسط و پیشرفته برگزار میشود.

دوره های فشرده 3 ماهه هر روزه ،دوره های مکالمه ای و کاربردی زبان را نیز ارائه می دهد .
دانشجویان ممتاز و واجد شرایط برای دوره های فشرده به اسپانیا اعزام می گردند.

برای ثبت نام در دوره های آموزش زبان اسپانیایی مؤسسه کوثر، از طریق لینک زیر اقدام کنید. و یا از طریق صفحه تماس با ما به یکی از شعب ما مراجعه فرمایید.

زبان اسپانیولی
...

زبان اسپانیولی از نظر شاخه ی زبان زیر شاخه ی زبان های لاتینی است . و خویشاوندی نزدیکی با زبانهای ایتالیایی ،فرانسوی و پرتقالی و ………… دارد .

در کشور اسپانیا چهار زبان رسمی وجود دارد :

١

کاستیلی (آنچه به اسپانیولی در جهان معروف است )

٢

کاتالان (زبان مردم بندر بارسلونا)

۳

گالیسیایی (زبان مردم لاکرونیا)

۴

باسکی (زبان رایج در ایالات باسک)

موسسه آموزشی کوثر با برگزاری کلاسهای اسپانیولی در تمامی سطوح ،دارای امکانات مناسبی برای آموزش این زبان میباشد. دوره های عادی زبان اسپانیولی 12 ترم بوده و در سه سطح مبتدی ، متوسط و پیشرفته برگزار میشود.

دوره های فشرده 3 ماهه هر روزه ،دوره های مکالمه ای و کاربردی زبان را نیز ارائه می دهد .
دانشجویان ممتاز و واجد شرایط برای دوره های فشرده به اسپانیا اعزام می گردند.

برای ثبت نام در دوره های آموزش زبان اسپانیایی مؤسسه کوثر، از طریق لینک زیر اقدام کنید. و یا از طریق صفحه تماس با ما به یکی از شعب ما مراجعه فرمایید.