نشریه le pont

نشريه le pont

اولين مجله دو زبانه فارسي-فرانسه در ايران

اين مجله بصورت فصلنامه منتشر ميشود.
دانشجويان و علاقمندان زبان فرانسه كه مايل به چاپ دست نوشته هاي خود در اين مجله منحصر به فرد هستند، ميتوانند يادداشتهاي خود را به ادرس ايميل موسسه ارسال نمايند تا با نام خودشان در شماره هاي آتي چاپ گردد.

تماس با سردبیر

نشریه le pont

نشريه le pont

اولين مجله دو زبانه فارسي-فرانسه در ايران

اين مجله بصورت فصلنامه منتشر ميشود.
دانشجويان و علاقمندان زبان فرانسه كه مايل به چاپ دست نوشته هاي خود در اين مجله منحصر به فرد هستند، ميتوانند يادداشتهاي خود را به ادرس ايميل موسسه ارسال نمايند تا با نام خودشان در شماره هاي آتي چاپ گردد.

تماس با سردبیر