آموزش زبان آلمانی
Deutsch Lehren

آلمانی زبان بیش از 100 میلیون نفر در اروپاست . آشنایی به زبان های بیگانه به مثابه سرمایه گذاری برای آینده شما به شمار میرود. از این رو: بخش آلمانی موسسه زبان کوثر فعالیت خود را با بخش فرهنگی سفارت آلمان در ایران آغاز کرده است .
با استفاده از مواد آموزشی به روز آلمانی و روش ارتباطی به آموزش این زبان در مقطع پایه(Grondstufe) و میانهMittelstufe)) همرا با بکار گیری مواد کمک آموزشی پرداخته است .

شامل 12 سطح ازGA1 تا GA12 میباشد که بهد از سطوح A10-A7-A4-A2 یک دوره کلاسهای سمعی بصری برگزار می گردد. در این دوره زبان آموزانی که هیچ دانشی در زمینه زبان آلمانی ندارن می توانند با بهره گیری از آموزش لازم به سطح مناسب زبانی برای برقراری ارتباط در محیط های اجتماعی دست یابند .

شامل یک دوره 120 جلسه ای می باشد طول این دوره 3 ماه می باشد و کلاسها 5 روز در هفته برگزار می شوند .

زبان آموزانی که دوره مقطع پایه رابگذرانند می توانند برای ادامه آموزش و تعمیق دانش زبانی وارد دوره میانه می شوند .

 

دوره میانه( Mittelstufe) شامل 12 سطر می باشد Ma1   تا MA12 که از سه بخش M I-M III تشکیل می شود در پایان هر بخش امتحان مربوط به آن سطح برگزار میشود می گردد .

تحصیل در آلمان
...

افرادی که مایل به ادامه تحصیل در یکی از کشورهای آلمانی زبان می باشند می بایست 400-500 ساعت زبان آلمانی فرا گرفته باشند با مراجعه به موسسه می توانند دوره های مربوطه را گذرانده و مدرک لازم را دریافت نمایند . همچنین موسسه می تواند در گرفتن پذیرش از دانشگاه مربوطه یارای افراد باشد .

تور های آموزشی
...

با توجه به همکاری موسسه با کالج های متعدد آلمانی ، موسسه اقدام به برگزاری تورهای آموزشی زبان در شهر های مختلف آلمان نموده است .

با مراجعه به موسسه می توانید از شرایط تورها مطلع شوید.

برای ثبت نام در دوره های آموزش زبان آلمانی مؤسسه کوثر، از طریق لینک زیر اقدام کنید. و یا از طریق صفحه تماس با ما به یکی از شعب ما مراجعه فرمایید.

آموزش زبان آلمانی
Deutsch Lehren

آلمانی زبان بیش از 100 میلیون نفر در اروپاست . آشنایی به زبان های بیگانه به مثابه سرمایه گذاری برای آینده شما به شمار میرود. از این رو: بخش آلمانی موسسه زبان کوثر فعالیت خود را با بخش فرهنگی سفارت آلمان در ایران آغاز کرده است .
با استفاده از مواد آموزشی به روز آلمانی و روش ارتباطی به آموزش این زبان در مقطع پایه(Grondstufe) و میانهMittelstufe)) همرا با بکار گیری مواد کمک آموزشی پرداخته است .

شامل 12 سطح ازGA1 تا GA12 میباشد که بهد از سطوح A10-A7-A4-A2 یک دوره کلاسهای سمعی بصری برگزار می گردد. در این دوره زبان آموزانی که هیچ دانشی در زمینه زبان آلمانی ندارن می توانند با بهره گیری از آموزش لازم به سطح مناسب زبانی برای برقراری ارتباط در محیط های اجتماعی دست یابند .

شامل یک دوره 120 جلسه ای می باشد طول این دوره 3 ماه می باشد و کلاسها 5 روز در هفته برگزار می شوند .

زبان آموزانی که دوره مقطع پایه رابگذرانند می توانند برای ادامه آموزش و تعمیق دانش زبانی وارد دوره میانه می شوند .

 

دوره میانه( Mittelstufe) شامل 12 سطر می باشد Ma1   تا MA12 که از سه بخش M I-M III تشکیل می شود در پایان هر بخش امتحان مربوط به آن سطح برگزار میشود می گردد .

تحصیل در آلمان
...

افرادی که مایل به ادامه تحصیل در یکی از کشورهای آلمانی زبان می باشند می بایست 400-500 ساعت زبان آلمانی فرا گرفته باشند با مراجعه به موسسه می توانند دوره های مربوطه را گذرانده و مدرک لازم را دریافت نمایند . همچنین موسسه می تواند در گرفتن پذیرش از دانشگاه مربوطه یارای افراد باشد .

تور های آموزشی
...

با توجه به همکاری موسسه با کالج های متعدد آلمانی ، موسسه اقدام به برگزاری تورهای آموزشی زبان در شهر های مختلف آلمان نموده است .

با مراجعه به موسسه می توانید از شرایط تورها مطلع شوید.

برای ثبت نام در دوره های آموزش زبان آلمانی مؤسسه کوثر، از طریق لینک زیر اقدام کنید. و یا از طریق صفحه تماس با ما به یکی از شعب ما مراجعه فرمایید.