آموزش زبان خارجی با اعطای مدرک معتبر بین‌المللی

آموزش زبان و ما آن‎طور كه بايد آن‌را آموزش می دهيم.

نمایندگی دانشگاه و کالج‌های بین المللی

آخرین اطلاعیه های مرکز​

اخبار مؤسسه
mohseni

تازه شدیم!

سلام. روزهای گرم تابستان به کام‌تان باد. نسخه جدید وبسایت مؤسسه کوثر، بارگزاری شد. به مرور امکانات جدید به وبسایت اضافه شده و قابل استفاده می

مطالعه اطلاعیه
0 +
سال با شما
0 +
نمایندگی کالج
0 +
بورسیه به سوئیس

آدرس مؤسسه

ساختمان شماره یک

اصفهان، مطهری غربی حد فاصل پل فلزی و پل شیری، شماره ۱۴۸

Telephone: 03132361273-4 / TeleFax: 03132361483

ساختمان شماره دو

اصفهان - بزرگمهر - ابتدای هشت بهشت غربی - کوچه ویس و رامین - پلاک ۲۱

Telephone: 03132679182

آموزش زبان خارجی با اعطای مدرک معتبر بین‌المللی

آموزش زبان و ما آن‎طور كه بايد آن‌را آموزش می دهيم.

نمایندگی دانشگاه و کالج‌های بین المللی

آخرین اطلاعیه های مرکز​

اخبار مؤسسه
mohseni

تازه شدیم!

سلام. روزهای گرم تابستان به کام‌تان باد. نسخه جدید وبسایت مؤسسه کوثر، بارگزاری شد. به مرور امکانات جدید به وبسایت اضافه شده و قابل استفاده می

مطالعه اطلاعیه
0 +
سال با شما
0 +
نمایندگی کالج
0 +
بورسیه به سوئیس

آدرس مؤسسه

ساختمان شماره یک

اصفهان، مطهری غربی حد فاصل پل فلزی و پل شیری، شماره ۱۴۸

Telephone: 03132361273-4 / TeleFax: 03132361483

ساختمان شماره دو

اصفهان - بزرگمهر - ابتدای هشت بهشت غربی - کوچه ویس و رامین - پلاک ۲۱

Telephone: 03132679182