آزمون بین المللی TEF - DFP

مؤسسه کوثر، برگزار کننده آزمون های بین المللی TEF-TEFAQ - DFP


اعطای مدرک بین المللی از اتاق بازرگانی فرانسه

در رشته های توریسم-هتلداری-روابط بین الملل و امور بازرگانی

Le français des affaires-Tourisme-Relations internationales


Test d’Evaluation de Français


TEF آزمون بین المللی است به منظور ارزیابی سطح زبان فرانسه. مرجع این آزمون  اتاق بازرگانی  پاریس میباشد.
TEF شامل پنج مهارت جداگانه  است. شما می توانید بر اساس نیاز خود هر یک از مهارت ها را  انتخاب کنید.
•    Compréhension orale (CO)
•    Compréhension écrite (CE)
•    Expression orale (EO)
•    Expression écrite (EE)
•    Lexique et structure (LS)

  با توجه به هدف یا نیاز شما (تحصیل در فرانسه- مهاجرت به کانادا ) گذراندن آزمون بعضی از این مهارت ها اجباری و برخی دیگر اختیاری است.

DFP  دیپلم بین المللی حرفه ایی زبان فرانسه در رشته های توریسم-هتلداری-امور بازرگانی میباشد.

مدرکی مناسب جهت ورود به بازار کار و تجارت بین المللی.موسسه کوثر تنها برگزارکننده هر دو آزمون TEF وDFPدر استان اصفهان میباشد.

نمونه سوالات:

institut Kowsar

 

لینک نمونه سوالات:

 

Les tutoriels pour se préparer au TEF

 

مدارک مورد نیاز
...

شرایط ثبت نام

فرم ثبت نامfiche_dinscription_simplifiee_2021_0fiche_inscription_tef_2024_v4

کپی شناسنامه وکپی پاسپورت

1 قطعه عکس جدید 35mm x 45mm با پشت نویسی لاتین

+ 4۰ یورو برای هر مهارت

 + 6۰ یورو برای مهارت گفتاری

پیام از طریق واتساپ 09902854360

* متقاضیانی که از شهر های دیگر مایل به ثبت نام می باشند، می توانند مدارکشان را به آدرس :
اصفهان-خ مطهری غربی-حد فاصل پل فلزی و پل شیری-پلاک ۱۴۸ کد پستی ۸۱۸۴۸۵۴۸۱۷  موسسه ی زبان کوثر، ارسال نمایند.

*به دلیل امکان پر شدن ظرفیت لطفا قبل از ارسال مدارک با موسسه هماهنگ کنید.

فاصله زمانی برای هر مهارت 30 روز می باشد.

 

از آوریل ۲۰۱۴ امکان ثبت نام بصورت تک مهارتی امکان پذیر می باشد.

آزمون بین المللی TEF - DFP

مؤسسه کوثر، برگزار کننده آزمون های بین المللی TEF-TEFAQ - DFP


اعطای مدرک بین المللی از اتاق بازرگانی فرانسه

در رشته های توریسم-هتلداری-روابط بین الملل و امور بازرگانی

Le français des affaires-Tourisme-Relations internationales


Test d’Evaluation de Français


TEF آزمون بین المللی است به منظور ارزیابی سطح زبان فرانسه. مرجع این آزمون  اتاق بازرگانی  پاریس میباشد.
TEF شامل پنج مهارت جداگانه  است. شما می توانید بر اساس نیاز خود هر یک از مهارت ها را  انتخاب کنید.
•    Compréhension orale (CO)
•    Compréhension écrite (CE)
•    Expression orale (EO)
•    Expression écrite (EE)
•    Lexique et structure (LS)

  با توجه به هدف یا نیاز شما (تحصیل در فرانسه- مهاجرت به کانادا ) گذراندن آزمون بعضی از این مهارت ها اجباری و برخی دیگر اختیاری است.

DFP  دیپلم بین المللی حرفه ایی زبان فرانسه در رشته های توریسم-هتلداری-امور بازرگانی میباشد.

مدرکی مناسب جهت ورود به بازار کار و تجارت بین المللی.موسسه کوثر تنها برگزارکننده هر دو آزمون TEF وDFPدر استان اصفهان میباشد.

نمونه سوالات:

institut Kowsar

 

لینک نمونه سوالات:

 

Les tutoriels pour se préparer au TEF

 

مدارک مورد نیاز
...

شرایط ثبت نام

فرم ثبت نامfiche_dinscription_simplifiee_2021_0fiche_inscription_tef_2024_v4

کپی شناسنامه وکپی پاسپورت

1 قطعه عکس جدید 35mm x 45mm با پشت نویسی لاتین

+ 4۰ یورو برای هر مهارت

 + 6۰ یورو برای مهارت گفتاری

پیام از طریق واتساپ 09902854360

* متقاضیانی که از شهر های دیگر مایل به ثبت نام می باشند، می توانند مدارکشان را به آدرس :
اصفهان-خ مطهری غربی-حد فاصل پل فلزی و پل شیری-پلاک ۱۴۸ کد پستی ۸۱۸۴۸۵۴۸۱۷  موسسه ی زبان کوثر، ارسال نمایند.

*به دلیل امکان پر شدن ظرفیت لطفا قبل از ارسال مدارک با موسسه هماهنگ کنید.

فاصله زمانی برای هر مهارت 30 روز می باشد.

 

از آوریل ۲۰۱۴ امکان ثبت نام بصورت تک مهارتی امکان پذیر می باشد.