بورسیه و اعزام دانشجو

موسسه كوثر هر ساله زبان آموزان خود را جهت گذراندن يك دوره آموزش زبان به كشور سوييس اعزام مينمايد.يك نفر از زبان آموزان بصورت بورسيه در اين دوره ها شركت ميكند…

بورسيه شدگان از کوثر

فاطمه اعتمادی
زبان آموز برنده کوثر در بورسیه فرانکوفونی 2016
میلاد فیروزی
زبان آموز برنده کوثر در بورسیه فرانکوفونی 2014
بهاره موحد
زبان آموز برنده کوثر در بورسیه فرانکوفونی 2016

زبان آموزان برنده کوثر در بورسیه دانشگاه نوشاتل سوئیس

2004

آزاده به آذین

2005

حسین قناعت

2006

محسن ناظم

2007

طاها امینی

2008

نصیره هاشم الحسینی

2009

نیلوفر روغنی

2010

مهسا دهقان

2011

وجیهه زارعی

2012

احسان تائبی

2013

فروغ خلیفه سلطانی

2014

سارا صادقپور

2015

نگار کهن پور

2016

مریم شریفیان

2017

پریناز دهقانی

اساتید برنده کوثر در بورسیه به کشور فرانسه

2004

دکتر راضیه صادقپور

2008

دکتر راضیه صادقپور

2010

دکتر محمدرضا خدیور

2011

حکیمه حاج حیدری

2012

مریم سلیمانی

2013

سمانه تابش

2014

حکیمه حاج حیدری​

2015

عاطفه زهرایی

2017

دکتر راضیه صادقپور

2016

دکتر نسرین یوسفیان

2016

دکتر محمدرضا خدیور

ورود به وبسایت اعزام و بورسیه دانشجوی کوثر

موسسه فرهنگی کوثر هم اکنون جهت اخذ پذیرش دانشجوئی از دانشگاه های کشورهای سوئیس، فرانسه ،آلمان اقدام می نماید .لازم به ذکر است تورهای آموزشی زبان های خارجی در کشور های سوئیس- فرانسه – انگلستان – آلمان – اسپانیا و ایتالیا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید.

بورسیه و اعزام دانشجو

موسسه كوثر هر ساله زبان آموزان خود را جهت گذراندن يك دوره آموزش زبان به كشور سوييس اعزام مينمايد.يك نفر از زبان آموزان بصورت بورسيه در اين دوره ها شركت ميكند…

بورسيه شدگان از کوثر

فاطمه اعتمادی
زبان آموز برنده کوثر در بورسیه فرانکوفونی 2016
میلاد فیروزی
زبان آموز برنده کوثر در بورسیه فرانکوفونی 2014
بهاره موحد
زبان آموز برنده کوثر در بورسیه فرانکوفونی 2016

زبان آموزان برنده کوثر در بورسیه دانشگاه نوشاتل سوئیس

2004

آزاده به آذین

2005

حسین قناعت

2006

محسن ناظم

2007

طاها امینی

2008

نصیره هاشم الحسینی

2009

نیلوفر روغنی

2010

مهسا دهقان

2011

وجیهه زارعی

2012

احسان تائبی

2013

فروغ خلیفه سلطانی

2014

سارا صادقپور

2015

نگار کهن پور

2016

مریم شریفیان

2017

پریناز دهقانی

اساتید برنده کوثر در بورسیه به کشور فرانسه

2004

دکتر راضیه صادقپور

2008

دکتر راضیه صادقپور

2010

دکتر محمدرضا خدیور

2011

حکیمه حاج حیدری

2012

مریم سلیمانی

2013

سمانه تابش

2014

حکیمه حاج حیدری​

2015

عاطفه زهرایی

2017

دکتر راضیه صادقپور

2016

دکتر نسرین یوسفیان

2016

دکتر محمدرضا خدیور

ورود به وبسایت اعزام و بورسیه دانشجوی کوثر

موسسه فرهنگی کوثر هم اکنون جهت اخذ پذیرش دانشجوئی از دانشگاه های کشورهای سوئیس، فرانسه ،آلمان اقدام می نماید .لازم به ذکر است تورهای آموزشی زبان های خارجی در کشور های سوئیس- فرانسه – انگلستان – آلمان – اسپانیا و ایتالیا برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید.