• به سامانه تعیین سطح زبان فرانسه و انگلیسی

موسسه زبانهای خارجی کوثر

خوش آمدید

نکات قابل توجه:

 • مدت زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ گویی به سوالات آزمون انگلیسی 55 دقیقه و ازمون فرانسه 45 دقیقه میباشد
 • تنها اعضای سایت قادر به شرکت در آزمون تعیین سطح میباشند لذا قبل از انجام آزمون لطفا وارد سایت شوید.
 • بخش تست آنلاین شامل سه مهارت درک مطلب شنیداری (آزمون فرانسه) ، درک نوشتاری( دستور زبان و واژگان و …) و تولید نوشتاری میباشد.
 • توجه داشته باشید که آزمون تعیین سطح آنلاین فرانسه شامل سوالات شنیداری می باشد لذا آزمون را در شرایط مناسب آغاز نمایید.
 • در صورت ثبت نام در کلاسهای ترمی موسسه نیاز به مصاحبه شفاهی نیز می باشد.
 • در پایان تست آنلاین یک ارزیابی از سطح زبان آموز جهت ارائه برای تست حضوری ارائه می گردد.
 • این آزمون صرفا جهت خود آزمایی می باشد  و اعتبار این کارنامه یک ماه پس از تاریخ صدور میباشد.

 

شرایط را مطالعه نموده و با شرکت در آزمون موافق میباشم

وارد سایت نشده اید ؟
برای انجام آزمون آنلاین باید ابتدا عضو شده و یا وارد شوید.

 • به سامانه تعیین سطح زبان فرانسه و انگلیسی

موسسه زبانهای خارجی کوثر

خوش آمدید

نکات قابل توجه:

 • مدت زمان در نظر گرفته شده برای پاسخ گویی به سوالات آزمون انگلیسی 55 دقیقه و ازمون فرانسه 45 دقیقه میباشد
 • تنها اعضای سایت قادر به شرکت در آزمون تعیین سطح میباشند لذا قبل از انجام آزمون لطفا وارد سایت شوید.
 • بخش تست آنلاین شامل سه مهارت درک مطلب شنیداری (آزمون فرانسه) ، درک نوشتاری( دستور زبان و واژگان و …) و تولید نوشتاری میباشد.
 • توجه داشته باشید که آزمون تعیین سطح آنلاین فرانسه شامل سوالات شنیداری می باشد لذا آزمون را در شرایط مناسب آغاز نمایید.
 • در صورت ثبت نام در کلاسهای ترمی موسسه نیاز به مصاحبه شفاهی نیز می باشد.
 • در پایان تست آنلاین یک ارزیابی از سطح زبان آموز جهت ارائه برای تست حضوری ارائه می گردد.
 • این آزمون صرفا جهت خود آزمایی می باشد  و اعتبار این کارنامه یک ماه پس از تاریخ صدور میباشد.

 

شرایط را مطالعه نموده و با شرکت در آزمون موافق میباشم

وارد سایت نشده اید ؟
برای انجام آزمون آنلاین باید ابتدا عضو شده و یا وارد شوید.