دوره جهانگردی

برگزاری دوره تخصصی زبان انگلیسی گرایش جهانگردی با ارائه مدرک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

علاقه مندان می توانند مدارک خود را 20 روز مانده به شروع هر فصل به دفتر موسسه ارسال نمایند.

زبان آموزان پس از گذراندن امتحان ورودی می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

این دوره ها مخصوص افراد بالای 18 سال می باشد. که پس از پایان دوره، موفق به گرفتن مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شوند.

+ فرم ثبت نام…

دوره جهانگردی

برگزاری دوره تخصصی زبان انگلیسی گرایش جهانگردی با ارائه مدرک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

علاقه مندان می توانند مدارک خود را 20 روز مانده به شروع هر فصل به دفتر موسسه ارسال نمایند.

زبان آموزان پس از گذراندن امتحان ورودی می توانند در این دوره ها شرکت نمایند.

این دوره ها مخصوص افراد بالای 18 سال می باشد. که پس از پایان دوره، موفق به گرفتن مدرک رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شوند.

+ فرم ثبت نام…